Om mig

Aspa Charsos Leg. Fysioterapeut MSc

Mitt namn är Aspa Charsos och jag är färdigutbildad fysioterapeut sedan 2015.

Min arbetserfarenhet som fysioterapeut innefattar bland annat reumatologi, neurologi, rehabilitering vid frakturer samt andra ortopediska besvär.

Min vidareutbildning inkluderar:

Magisterexamen inom Fysioterapi 2022
Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)
Behandling av Myofascial Trigger Point (MTrPs)
Akupunktur
Biomekanik och gånganalys
Idrottsmedicin