Typer av behandlingar

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

 • Forskning visar att 70-80 % av alla ryggbesvär kan identifieras och behandlas med MDT.

  En metod som man genom upprepade rörelser kan identifiera, klassificera och behandla smärtsamma besvär i ryggen, nacken, lederna och lednära strukturer.


Fysioterapibehandlig

 • Består av terapeutiskt ultraljud, triggerpunktsbehandling och TENS-apparat.

  Det terapeutiska ultraljudet används för att förbättra blodflödet med syfte att reducera smärta, inflammation, muskelspändhet samt att underlätta läkningsprocessen.

  Den enklaste metoden för permanent upplösning av spänning vid triggerpunkter (muskelknutte) är ischemiskt tryck, dvs ett konstant tryck (ca 30 sekunder) med en viss vinkel som tvingar muskeln att slappna av.

  TENS står för Transkutan Elektrisk Nervstimulering och är en biverkningsfri behandling som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. En batteridriven apparat överför via ledningar ström till plattor som sätts på kroppen. Metoden används vid både akuta och långvariga smärttillstånd och ger en smärtlindrande effekt.

Akupunktur/
Elektroakupunktur

 • En alternativ terapeutisk modell som man använder för att behandla smärtsamma, kroniska/akuta besvär samt lindra symptom av olika sjukdomar.


Idrottsmedicin

 • En vetenskaplig kunskap inom idrottsskador och behandlingsplan beroende på diagnosen/tillståndet.

  Gånganalys sker på gångbandet genom att observera samt kartlägga alla ledernas rörelser under aktivitet med syfte att hitta orsaken till smärtan. Enligt resultatet upprättas en rehabiliteringsplan.